Report comment

tak podlievať risotto radlerom je podľa mňa horšie, ako všetky "minibazariády" dokopy...